Własna firma - Twój sukces

Aktualności

19.9.2012Posiedzenie Komisji Oceny WnioskówW dniu 20 września odbędzie się drugie posiedzenie KOW dotyczące podstawowego wsparcia pomostowego.

1.8.2012Konkurs na wsparcie pomostoweZostał ogłoszony konkurs na przyznanie podstawowego finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu.

Cel projektu

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych zainteresowanych założeniem własnej firmy.

Oferujemy wsparcie w postaci usług doradczych, profesjonalnych szkoleń, środków finansowych w wysokości do 40 000 złotych oraz wsparcia pomostowego.

Realizatorzy

Lubelska Szkoła Biznesu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie